Operational Excellence

Bedrijfsprocessen optimaliseren

met actiegerichte inzichten

Home » Thema’s » Operational excellence

Kortere time-to-market, efficiënter, beter, lagere kosten: commerciële organisaties hebben  steeds meer uitdagingen met veeleisende klanten. Hoe zorg je ervoor dat je aan al die eisen voldoet én ook nog een kwalitatief hoogwaardig product of dienst levert? Riviq heeft op het gebied van operational excellence een grote reeks van aansprekende projecten met haar klanten gerealiseerd om bovenstaande doelen te bereiken.

Uitdaging

Operational Excellence gaat om het realiseren van optimale performance tegen zo laag mogelijke kosten en inspanningen.

 

Operational Excellence in een organisatie of afdeling tot stand brengen vergt cultuurverandering, vernieuwende werkwijzen en uitgekiende inrichting en besturing van bedrijfsprocessen. Goede informatievoorziening is niet alleen een essentieel onderdeel van Operational Excellence, maar biedt ook grote kansen om deze succesvol te maken.

De manier waarop Riviq kan bijdragen aan Operationeel Excellence valt uiteen in drie categorieën:

1. Business insights

Goede informatievoorziening ondersteunt de noodzakelijke bedrijfsprocessturing door inzicht te geven in performance- en procesindicatoren. Daarnaast biedt het  informatie over randvoorwaarden, condities en omgevingsindicatoren. Hierdoor kunnen betere beslissingen worden genomen. Door goede informatievoorziening kan een foodretailer op zoek naar de artikelen die veel derving veroorzaken. Door de derving terug te dringen leidt dit tot lagere kosten en tot hogere klanttevredenheid.

2. Predictive modelling

Naast informatie in de vorm van rapporten en dashboards kunnen voorspellende modellen sterk bijdragen aan optimale bedrijfsvoering. Bij productiebedrijven met veel onderhoud kan door middel van een voorspelmodel de onderhoudsinterval dynamische voorspeld worden. Dit leidt meestal tot veel lagere kosten maar bovendien ook tot minder verstoringen.

3. Automate the boring stuff

Door het automatiseren van handmatige dataverwerkingen kunnen deze processen minder arbeidsintensief en minder foutgevoelig worden. Veel bedrijven maken nog gebruik van Excel rapportages die handmatig verwerkt moeten worden. Maar er zijn ook veel situaties waarin handmatig selecties gedaan moeten worden in data die te automatiseren is. Automatisering van datalogistiek en het toepassen van textmining kunnen zorgen voor lagere arbeidskosten, hogere kwaliteit en een snellere response.

 

Klantcases

1. Business insights
  • Retailer Vomar kan door betere inzichten nu betere keuzes maken in het commerciële domein.
  • Een groot internationaal productiebedrijf heeft meer inzichten in de capaciteit van productie en kan daardoor commercieel voordeel halen.
  • PostNL heeft door een actiegericht verzuim dashboard een beter middel om verzuim terug te dringen.
2. Predicitive modelling
  • De Vogelbescherming heeft nu een model waarmee leads gekwalificeerd worden. Hierdoor is er een efficiëntere tijdsbesteding van het marketing team.
  • Voor Hago Rail Services is een voorspelmodel gemaakt voor een betere capaciteitsplanning van personeel. Een betere capaciteitsplanning leidt tot lagere personeelskosten, hogere personeelstevredenheid en dus ook een lager verzuim.
3. Automate the boring stuff
  • NIBC Bank heeft door textmining minder handmatig werk en lagere kans op fouten.
  • Voor de controlling afdeling van een mediabedrijf is de financiële Excel rapportage met handmatige databewerking vervangen door een robuuste data-oplossing. Voor de rapportages gebruiken ze nu Power BI en met Power Apps kunnen de controllers zelf de dataverwerking starten.

Vomar

Informatie bij Vomar is meer ‘in control’.

Vogelbescherming

Verbeterde ledenwerving door predictive analysis

NIBC Bank

Meer aandacht voor klanten dankzij Tekst Data Mining

Oplossing

Aanpak met vier stappen

Riviq heeft voor de realisatie van Operational Excellence projecten een aanpak die zeer effectief is. Deze bestaat uit vier stappen waarmee we tot actiegerichte sturing komen. De aanpak richt zich op de ‘Business insights’ en ‘Predictive modelling’ oplossingen.

Het start met de analyse van de strategische doelstellingen van de organisatie (1). Wat zijn hierbij de relevante processen en verantwoordelijkheden? En wat zijn de KPI’s die belangrijk zijn? Daarna start de business modelling (2). Middels een oorzaak-gevolg model wordt onderzocht wat allemaal invloed heeft op de doelstelling. Met dit model kun je vervolgens gaan onderzoeken welke factoren meetbaar en beïnvloedbaar zijn (3).

Uiteindelijk worden alle requirements gedegen uitgewerkt en gevalideerd met de business. De laatste stap (4) is de realisatie van informatieproducten. Denk hierbij aan data science modellen en dashboard toepassingen.

aanpak-operational-excellence

Meer weten?

Ook graag aan de slag met het de operational excellence van uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking. We kunnen nog veel meer vertellen over klankcases en onze ervaringen met dit onderwerp.

Paul Stam de Jonge

Graag hoor ik je mening of onderwerpen die je mist

Paul Stam de Jonge

Account manager

paul.stamdejonge@riviq.nl
+31 6 14 29 88 14
linkedin.com/in/paulstamdejonge/

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen?

We maken graag kennis om dit met je te bespreken.

Bel 070 40 60 966

of stuur een mailtje naar info@riviq.nl.

Je kunt ook gebruikmaken van het formulier hiernaast.

4 + 11 =