Proefopstelling IoT Streaming data

Vanuit onze beproefde concept Innovation Day ontdekken en ontwikkelen collega’s in één dag een werkende oplossing obv nieuwe technologie en een uitdaging.

Deze editie de Proefopstelling IoT Streaming data.

Probleemstelling

Hoe kan je data van een fysieke sensor ontsluiten naar de cloud en realtime inzetten voor toepassingen? Dit is exact de uitdaging die we onszelf hebben gesteld om hier tijdens Innovation day in één dag een werkende oplossing voor te maken.

Om de use case pragmatisch te houden, hebben we gekozen voor een temperatuur sensor waarvan we de output realtime willen visualiseren met behulp van Power BI.

Uitwerking idee en proefopstelling

Fysieke wereld verbinden met de cloud

Eerste uitdaging was om de temperatuursensor te ‘verbinden’ met de cloud, zodat we daadwerkelijk iets zinsvols met de data kunnen doen. Door de sensor aan te sluiten op een Raspberry PI (mini PC) wordt het mogelijk om de sensor data als output streaming via internet protocol aan te bieden en te ontsluiten naar de cloud. Hier hebben we gebruik gemaakt van Azure IoT Hub waarmee je fysieke sensoren of IoT kunt ‘verbinden’ met de cloud.

Proefopstelling IoT Streaming Data Power BI

Omgaan met streaming data

Mooi dat je (sensor of IoT) data streaming kan inzetten, maar hoe ga je hiermee om en vooral wat is de toegevoegde waarde hiervan? Voor Innovation day hebben we dit vraagstuk achterwege gelaten en was het doel om (technisch) een werkende proefopstelling te maken.
Met een bepaalde ‘sample rate’ hebben we de data, met het temperatuurmetingen, enkele malen per seconden via Azure stream analytics aangeboden aan een database (Azure SQL) en parallel de data als een streaminggegevenssets gevisualiseerd in een Power BI dashboard.

De dag zelf

Ter voorbereiding op Innovation day heeft een collega eerder alle componenten besteld, zoals een temperatuursensor en Raspberry PI om dit alvast in een testopstelling werkend te krijgen. Hierdoor konden we tijdens Innovation day focussen op het data gedeelte icm Azure en Power BI.

impressie innovation day

Samenwerken van Azure services

Tijdens Innovation day was de uitdaging vooral om de verschillende Azure services met elkaar te laten samenwerking en zo een streaminggegevenssets te verkrijgen voor Power BI. Dit betrof o.a. het IoT device opzetten om data te kunnen versturen naar Azure en een JSON bericht met de correcte informatie voor Azure.

Het Power BI deel was vrij eenvoudig met oa een koppeling maken naar de streaminggegevenssets en de data in een eenvoudig dashboard visualiseren.

Resultaat

Met één glas koud en één warm water kunnen we de sensor en oplossing eenvoudig testen. Jawel, we zien de temperatuur in het Power BI dashboard realtime oplopen of aflopen als we de sensor wisselen met de 2 glazen water.
Tevens zijn alle temperatuurmetingen, ook wel samples, parallel opgeslagen in een separate Azure SQL database voor bijvoorbeeld analyse doeleinden.

Van idee naar nieuwe toepassingen die waarde toevoegen

De temperatuursensor is natuurlijk een eenvoudig voorbeeld van een IoT opstelling zonder echte business waarde. Met deze kennis en ervaring kunnen we wel verder brainstormen over uitdagingen en meer serieuze toepassingen die echt waarde toevoegen.

Denk hierbij aan sensoren die verwerkt zijn in motoren van assets als o.a. auto’s, windmolens, scheepvaart, industrie. Door de data hiervan te gebruiken in voorspelmodellen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld predictive maintenance te faciliteren. De toegevoegde waarde zit dan in het kunnen voorspellen wanneer onderhoud nodig is o.b.v. werkelijk gebruik i.p.v. een tijdsinterval. Zo weten organisaties flinke kostenbesparing te maken op onderhoud en zo krijgen mogelijk ook eerder signalen krijgen bij mogelijke uitval.

Welke uitdaging o.b.v. IoT en/of streaming data zou jij eens vrijblijvend met ons willen bespreken?

Marc Ducardus

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met

Meer over dit onderwerp