Provincie Flevoland legt essentieel fundament voor data gedreven werken

Iedere provincie probeert continu de juiste toekomstgerichte keuzes te maken voor een optimale leef- en werkomgeving van inwoners. Dat kan vanzelfsprekend niet gebaseerd zijn op nattevingerwerk. Daarom wil provincie Flevoland graag evidence based werken. Riviq hielp de provincie met het opzetten van een krachtig data platform als essentieel fundament voor data gedreven werken en basis voor goed onderbouwde besluitvorming en samenwerking.

logo-provincie-flevoland

 De provincie is een duizendpoot binnen het politieke landschap. Het is een verbinder tussen diverse stakeholders om bijvoorbeeld waardevolle omgevingsprojecten te kunnen starten. Maar ook een initiatiefnemer door bijvoorbeeld samen met medeoverheden een manifest op te stellen met wat Flevoland kan en wil bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland op het gebied van wonen, energie en landbouw. Door subsidies te verstrekken, is een provincie tevens een facilitator. En tot slot is het een beleidsmaker, zoals rondom gebiedsontwikkeling, wegen en duurzaamheid. “In al die rollen moet de provincie non-stop keuzes maken, vaak in samenspraak met allerlei betrokken partijen”, vertelt Maaike Roorda, Corporate datamanager bij provincie Flevoland. “Die keuzes moeten we goed kunnen onderbouwen, want het gaat vaak over de belangen van inwoners en organisaties én om veel geld. Om dat nog beter te kunnen doen, heeft de provincie de Informatiestrategie 2021-2024 vastgesteld. Daarin stellen we het belang en de inzet van data voorop.”

Centrale plek voor alle data

De verschillende afdelingen binnen de provincie verzamelden al veel data. “Die sloegen ze voornamelijk op voor eigen gebruik”, licht Maaike toe. “Om data gedreven en evidence based te kunnen werken, heb je een centrale plek voor al je data nodig. Een plek waar data binnenkomt, waarin we het verwerken en kunnen interpreteren. Daarom wilden we een krachtig data platform opzetten.”

Het beste voorstel

Vanaf de start van dit traject was een ‘lerende organisatie’ het uitgangspunt. Maaike: “We wilden zoveel mogelijk zelf doen, onder de begeleiding van derden. We hadden zelf een proof of concept gebouwd in Azure. Dat werkte goed. Daarna zochten we via een aanbesteding een partij die dit project op technisch gebied verder kon vormgeven. Riviq kwam met het beste voorstel.”

Pittig traject naar technisch ontwerp

Samen met Riviq werkte provincie Flevoland in zeven maanden aan het opzetten van een Azure Data Platform. “Riviq stak veel tijd in een goede basis, namelijk een nauwkeurig technisch ontwerp”, duidt Maaike. “Er kwamen allerlei vragen op ons af. Wat ontwikkelen we zelf en wat valt buiten het platform? Wat moeten we regelen voor incidentmanagement? Wie krijgt welke rechten? Dat was allemaal onbekend terrein voor ons. Best pittig.” Speciale aandacht was er voor de reproduceerbaarheid van data, de beveiliging van gevoelige data en meta data management. “In het kader van een transparante overheid moeten we historische data altijd snel boven water kunnen krijgen”, verklaart Maaike. “Goed meta data management en een data catalogus zorgen er onder andere voor dat data vlug vindbaar is.”

Riviq hielp ons om van niets iets te maken. Daardoor ging het data platform project steeds meer leven binnen onze organisatie.

Maaike Roorda

Corporate datamanager, Provincie Flevoland

Projectleiding mét technische kennis

Antwoorden op alle vragen over de inrichting van het data platform moesten komen van veel verschillende medewerkers. “Denk aan informatiemanagers en security officers”, legt Maaike uit. “Door de vele meningen liep het project weleens vast. In het begin voelde het project voor veel medewerkers ook als iets waar ze niets mee te maken hadden. Dat kwam omdat Riviq een externe partij was. Gelukkig hadden we met Pim Wennekes, Manager Data science bij Riviq, een uitstekende projectleider. Iemand die het proces naar het data platform vormgaf, maar ook de technische taal spreekt. Hij zorgde ervoor dat de juiste mensen input leverden en dat vertragingen werden opgelost. Riviq hielp ons om van niets iets te maken. Daardoor ging het project steeds meer leven binnen onze organisatie.”

Duidelijke stappen voor live gang

De laatste stappen naar live gang van het dataplatform moet de provincie zelf nog zetten. Maaike: “De acceptatie- en productieomgeving van het dataplatform staan gereed om in te richten. We wachten hier nog mee tot de hele provincie naar de cloud is gemigreerd. Als dat klaar is, kunnen we het platform namelijk in een keer goed aansluiten op de hybrid cloud. De daadwerkelijke live gang van ons data platform is daarna geen grote opgave meer. Riviq heeft alle stappen daarnaartoe al netjes uitgewerkt. Ze hebben met en voor ons een stevig fundament gebouwd.”

Pim-wennekes

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met

Pim Wennekes

Manager data & analytics

pim.wennekes@riviq.nl
+31 621 964 963
linkedin.com/in/pimwennekes

Andere klantcases