NIPV helpt veiligheidsregio’s datagedreven te werken in strijd tegen rampen en crises in Nederland

Het landelijke Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, voorheen IFV) voorziet de 25 veiligheidsregio’s in Nederland van kennis en informatie over brandwering, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Om die regio’s nóg beter te ondersteunen, wilde NIPV meer doen met de data die het verzamelt. Riviq hielp NIPV op weg naar datagedreven te werken én voerde de eerste stappen uit.

Logo NIPV
Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere regio heeft haar eigen uitdagingen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. “Zo kampt Gelderland vaak met branden op de Veluwe en moet Rotterdam regelmatig ingrijpen in de haven”, vertelt Martijn van der Werff, Afdelingshoofd Projecten en Contracten bij de Dienst Informatievoorziening van NIPV. “NIPV helpt alle regio’s bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak bij rampenbestrijding en crisisbeheersing, onder andere door het organiseren van informatie en het uitvoeren van onderzoek.”

De kartrekker op datagebied

Binnen het domein van crisismanagement is veel data beschikbaar, bijvoorbeeld over incidenten en brandonderzoek. Lang bestond binnen NIPV het idee dat daar meer mee kon gebeuren. “Daarnaast staat de wens om datagedreven te werken op steeds meer agenda’s van crisispartners, zoals brandweer en politie”, vertelt Martijn. “Wij vonden dat we daar als NIPV een prominente rol in konden vervullen, maar we beschikten over te weinig kennis om er invulling aan te geven. Daarom wilden we een partij aanhaken die verstand van zaken had en ons kon begeleiden dit proces concreet te maken. In het aanbestedingstraject kwam Riviq als beste partij naar voren.”

Van drie uitgangspunten tot roadmap

NIPV had een duidelijk beeld van hoe het de veiligheidsregio’s wilde ondersteunen in het werken met data. “Iedere veiligheidsregio heeft een andere mate van digitale volwassenheid”, legt Martijn uit. “Maar we willen iedere regio bedienen. Daarom stelden we drie speerpunten op: volledige digitale ontzorging, hulp bij het ontsluiten van meer data en tot slot het beschikbaar stellen van ons dataplatform.

Riviq hielp ons om op basis van deze punten een roadmap te maken. Daarnaast adviseerde Riviq ons om zo snel mogelijk concrete voorbeelden te bouwen, zoals dashboards. Daarmee kunnen we directeuren van crisispartners en veiligheidsregio’s duidelijk laten zien waar we allemaal bezig zijn.”

“Het geanonimiseerde voorstel van Riviq werd tijdens het aanbestedingstraject unaniem gekozen als de beste.”

Martijn van der Werff

Afdelingshoofd Projecten en Contracten Dienst Informatievoorziening, NIPV

Van roadmap naar inzichtelijke data

Na de oplevering van de roadmap was een nieuw aanbestedingstraject nodig voor de uitvoering. “Het geanonimiseerde voorstel van Riviq werd unaniem gekozen als de beste”, licht Martijn toe. “Dus we konden snel aan de slag.” Inmiddels hebben NIPV en Riviq een volwaardig BI-platform opgetuigd en hebben ze verschillende dashboards opgezet, onder andere voor brandonderzoek.

Martijn: “Riviq heeft er daarbij tevens voor gezorgd dat wij onze datakwaliteit automatisch kunnen monitoren. Een ander mooi resultaat is dat we het verzamelen en publiceren van kerncijfers over incidenten in Nederland hebben overgenomen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nu kan iedere Nederlander deze cijfers inzien op onze website.” Ook zijn de voorbereidingen gestart voor dashboards over prestatie-indicatoren voor de regio’s zelf en de verspreiding van brandweervrijwilligers per regio.

Kundig, ervaren en proactief

Martijn prijst de samenwerking met Riviq. Martijn: “Ze zijn kundig, flexibel en meedenkend. Het zijn gewoon fijne mensen om mee samen te werken, niet te formeel allemaal. En ze hebben ons dankzij hun ervaring echt behoed voor valkuilen.” Daarnaast is Martijn te spreken over de kennisoverdracht. “Het is de bedoeling dat wij steeds meer zelf gaan doen op het gebied van data.

Daarom willen we leren van Riviq en dat faciliteren ze goed. Ze organiseren kennissessies om ons team van de benodigde theorie en good practices te voorzien. Het team is daar erg enthousiast over!” En op welke punten kan Riviq nog wat leren? “Ik merkte af en toe wel dat ze niet gewend waren aan onze organisatiestructuur. Alle regio’s hebben een eigen organisatie waar we rekening mee moesten houden. Dat vraagt soms een andere aanpak dan bij commerciële organisaties.

”De grote mate van pro-activiteit van Riviq verraste Martijn het meest. “In andere situaties moet ik zelf vaak met de ideeën komen. Ik was heel blij dat ik nu kon meeliften op de slimme ideeën van Riviq.”

Steeds meer verzoeken om data

Het data platform staat en er zijn al verschillende nuttige dashboards gemaakt. Hoe nu verder? “We zijn druk bezig met het ontsluiten van nog meer data”, vertelt Martijn. “Ik merk dat het leeft bij de crisispartners en veiligheidsregio’s, want ik krijg steeds meer verzoeken om data inzichtelijk te maken. Uiteindelijk willen we ons dataplatform beschikbaar maken voor alle regio’s. Maar dat duurt nog wel even. Daarnaast willen we zelf data-expertise in huis halen. Daar moeten we medewerkers voor aannemen. Zo lang we die nog niet hebben, kunnen we gelukkig altijd steunen op Riviq.”

Pim-wennekes

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met

Andere klantcases