Meer data gedreven werken voor ThiemeMeulenhoff

Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff verandert het handelen op basis van jarenlange ervaring naar data gedreven werken. Dat moet ook wel, want de klantvraag is in de afgelopen jaren flink veranderd, meer gedifferentieerd en minder voorspelbaar. Maar hoe versnel je die transitie? Riviq analyseerde hoe ThiemeMeulenhoff nu werkt en adviseerde hoe de uitgeverij meer en beter data gedreven aan de slag kan.

Meer data gedreven werken voor ThiemeMeulenhoff 1

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff maakt educatief materiaal voor het onderwijs in Nederland, van primair tot voortgezet en beroepsonderwijs. Dan denk je al snel aan boeken, maar ThiemeMeulenhoff maakt veel meer dan dat. “We ontwikkelen ook veel digitale leermiddelen, zowel voor leerlingen als docenten”, vertelt Roel Bakker, directeur bij ThiemeMeulenhoff. “Die digitale materialen zorgen ervoor dat wij over veel data beschikken, bijvoorbeeld over aanschaf, activatie en daadwerkelijk gebruik. We zien zelfs hoe intensief de onderdelen worden gebruikt. Die data willen we nuttig gaan inzetten, voor onze klanten en voor onszelf.”

 

Iedere school andere leermiddelen

Het onderwijs is in beweging. Scholen verschillen steeds meer van elkaar. “Bijna iedere onderwijsinstelling heeft een eigen visie op leermiddelen”, legt Roel uit. “En soms verschilt die visie binnen een school. De klantvraag is dus meer divers dan voorheen. Wij willen daar directer en sneller op inspelen, zowel in onze commerciële processen als in de ontwikkeling van nieuwe producten. Dat kan alleen als we gaan werken op basis van alle data die we nu al binnenkrijgen. Data moet zinvolle informatie worden, die inzichten oplevert ten behoeve van ons handelen.”

 

Advies om data gedreven te werken

Ondanks dat er veel data binnenkomt, zet ThiemeMeulenhoff het nog niet optimaal in. Roel: “Een gespecialiseerd team binnen onze organisatie maakt nu onze rapportages en stuurt deze vervolgens naar collega’s. Als we data willen opnemen in ons primaire werkproces, dan kost deze werkwijze te veel tijd en energie. Het is veel efficiënter als collega’s er zelf mee aan de slag gaan op het moment dat ze de informatie daadwerkelijk nodig hebben. Om dat te realiseren, vroegen we Riviq ons te adviseren over hoe we op een efficiënte en effectieve wijze datagedreven kunnen werken.”

 

Veranderen van processen en mensen

Riviq ging te werk in drie fases. “Eerst hebben ze de belangrijke stakeholders binnen de organisatie geïnterviewd” legt Roel uit. “Zo ontdekten ze wat de huidige situatie is en wat de wensen zijn. In de tweede fase volgde een fit-gap analyse: hoe kom je van de huidige situatie naar de gewenste? En tot slot maakten ze een stappenplan.”

Wat was het belangrijkste advies van Riviq? “Een verandering in werkwijze heeft altijd te maken met de driehoek techniek, processen en mensen. Het bleek dat we onze techniek al aardig op orde hadden. We behalen de meeste winst door onze processen beter af te stemmen op het werken met data. En onze mensen vertrouwder te maken met datagedreven werken.” Dat had Roel niet verwacht. “Ik vond het opvallend. Riviq is namelijk een partij die veel IT-systemen implementeert bij organisaties, dan verwacht je dus dat ze dat de optimalisatie van dat deel in ieder geval in hun advies opnemen. Dat ze dan uiteindelijk zeggen dat het qua techniek best goed zit en dat de focus meer op proces en mens moet liggen, geeft wat mij betreft aan dat het een oprechte partij is.”

Ons streven is om in de komende periode een stevige basis te leggen voor een verbeterde data gedreven werkwijze. Het enthousiasme is groot en de noodzaak wordt steeds duidelijker. Met het advies van Riviq gaat het zeker lukken.

Roel Bakker

Directeur, ThiemeMeulenhoff

Veel enthousiasme onder collega’s

Roel was te spreken over de samenwerking. “Riviq voelde de verschillende rollen binnen onze organisatie goed aan. Een data-scientist kijkt bijvoorbeeld anders naar data dan een marketeer. De onderlinge behoeften vinden door de juiste vragen te stellen, kan Riviq uitzonderlijk goed. De Riviq professionals maakten een goede verbinding met onze mensen en dat is echt een kwaliteit. Mijn collega’s reageerden allemaal erg enthousiast op het werken met Riviq. En dat enthousiasme is er nog steeds.”

 

Stevige basis

Met een strategisch advies in handen is ThiemeMeulenhoff klaar om het data gedreven werken te optimaliseren. “Ons streven is om de komende periode een stevige basis te leggen voor een verbeterde data gedreven werkwijze. Het enthousiasme is groot en de noodzaak wordt steeds duidelijker. Met het advies van Riviq gaat het zeker lukken.”

Pim-wennekes

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met

Pim Wennekes

Manager data & analytics

pim.wennekes@riviq.nl
+31 621 964 963
linkedin.com/in/pimwennekes

Andere klantcases