Hypothekenportfolio inzichtelijk voor NIBC Bank

In een veranderende hypothekenmarkt is het voor NIBC van essentieel belang om te kunnen inspelen op kansen en risico’s. Het nieuwe data platform stelt de organisatie in staat hun data analyses gemakkelijker, sneller en accurater te kunnen uitvoeren. De geautomatiseerde rapportages naar interne en externe stakeholders zijn inzichtelijker geworden, versneld en van een hogere kwaliteit.

Hypothekenportfolio inzichtelijk voor NIBC Bank 1

Situatie

Voor NIBC Consumer Banking werd de behoefte aan informatie en rapportage over de hypothekenportfolio steeds groter, zowel voor interne als voor externe stakeholders. Daarnaast zocht NIBC Bank extra mogelijkheden voor data analyse voor risicomanagement.

Aanpak

Het projectteam van Riviq heeft, in samenwerking met NIBC, ervoor gezorgd dat datastromen van verschillende partijen op eenduidige manier richting het data warehouse werden verwerkt, om vervolgens verspreid te worden door de organisatie. Hiervoor heeft het team de ETL, het datamodel, de rapportages en downstream interfaces ontwikkeld en geïmplementeerd. De data kwaliteit van het nieuwe data warehouse is sterk verbeterd ten opzichte van de oude omgeving. Door het verzorgen van workshops met de business en het beheerteam heeft het Riviq team ervoor gezorgd dat het databegrip binnen de organisatie is vergroot en overdracht naar de gebruikers en de beheerders voorspoedig is verlopen.

Uitdaging

NIBC heeft Riviq gevraagd om bij te dragen aan het ontwerp en de realisatie van een nieuw data warehouse voor Consumer Banking. Dit nieuwe data warehouse moest het fundament zijn voor interne en externe rapportage over de hypothekenportfolio, en moest fungeren als een consistent en gemeenschappelijk dataplatform voor de NIBC organisatie. Gebruikers van de oude rapportageomgeving moesten in het nieuwe datawarehouse worden geïntroduceerd. Daarnaast diende het gebruik van geautomatiseerde rapportages toe te nemen.

Wij zijn heel blij met de inzet van de Riviq mensen. Zonder hen was het niet gelukt.

René Louwerse

Head Client Services, NIBC

Resultaat

Het nieuwe data warehouse heeft ervoor gezorgd dat Consumer Banking in staat is hun data analyse gemakkelijker, sneller en accurater kan uitvoeren. Met de introductie van geautomatiseerde rapportages is ook de aanlevering aan interne en externe stakeholders meer inzichtelijk, versneld en van hogere kwaliteit. Het is een toekomstbestendig platform dat uitnodigt om verder te ontwikkelen en steeds meer nieuwe inzichten en hulpmiddelen oplevert. Niet alleen dus voor de status quo maar juist voor de toekomst!

Robert-mansour

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met

Robert Mansour

Managing partner

robert.mansour@riviq.nl
+31 654 696 386

linkedin.com/in/robertma/

andere klantcases