Stop met pleisters plakken: investeer in schone code!

Rommelige code is een garantie voor mislukking. Probeer maar eens snel en doelgericht een issue op te lossen in een slecht gedocumenteerde en ellenlange code. Dat kost te veel tijd en energie. We pleiten daarom voor schone code. In dit blog geven we tips aan data engineers én product owners over hoe ze samen voor schone code kunnen zorgen.

Als consultants werken wij constant aan het oplossen van issues in datamodellen en scripts. Een belangrijke vraag daarbij is: op welke manier los je ze op? Vaak zijn data engineers veel tijd kwijt aan het doorspitten van de code op zoek naar de oorzaak van een issue. Ondertussen loopt bij product owners de frustratie op, omdat hun project daardoor alsmaar vertraagt. Vaak verzinnen data engineers dan tijdelijke oplossingen voor issues waarvan de oorzaak veel dieper ligt. Zie het als pleisters plakken op een wond die gehecht moet worden. En dan is het slechts een kwestie van tijd totdat een volgend issue de kop op steekt en de hele riedel opnieuw begint.

Code doorgronden duurt lang

Een ander probleem is dat grote bedrijven vaak complexe IT-oplossingen hebben met een labyrint aan code. Die complexiteit zorgt ervoor dat het maanden kan duren voordat een nieuwe data engineer de weg in dat labyrint kent. Vooral als de code ook nog eens ongeordend is. Dat maakt het aanhaken van nieuwe collega’s of andere projectleden een tijdrovende zaak. Met opnieuw als gevolg: vertraging in het project en een gefrustreerde product owner. Bovendien duurt het op deze manier lang voordat je volledig profiteert van de vaardigheden van je nieuwe teamlid.

Hoe zorg je voor schone code?

Dé oplossing is vrij simpel: houd je code schoon. Maar hoe je dat voor elkaar krijgt, is wat uitdagender. Het vraagt namelijk inzet van zowel product owners als data engineers.

3 tips voor product owners

De grootste bijdrage die product owners kunnen leveren aan het realiseren van schone code is het creëren van tijd en vertrouwen. Dat komt neer op de volgende tips:

  1. Zorg aan het begin van een project voor voldoende tijd waarin data engineers een gestructureerde code-architectuur op kunnen zetten.
  2. Breek projecten op in kleine stukken, zodat er per stuk genoeg ruimte is om goede, robuuste codes uit te denken en uit te werken – in plaats van snel en onstabiel.
  3. Vertrouw op je data engineers wanneer issues zich voordoen en laat ze werken aan blijvende oplossingen in plaats van tijdelijke.

Meer van dit in je mailbox?

We sturen je circa 6x per jaar een email met handpicked cases, blogs en tips.

4 tips voor data engineers

Als data engineers meer tijd en vertrouwen van product owners krijgen, moeten ze vervolgens ook zelf stappen zetten. Deze tips dragen bij aan het voorkomen van rommelige code:

  1. Reduceer complexiteit in je code door best practices te gebruiken.
  2. Uit de best practices vloeien afspraken over hoe je samen omgaat met de code: leef die na en maak niet continu uitzonderingen.
  3. Maak altijd gebruik van inline documentation, bijvoorbeeld om uit te leggen waarom je een wijziging hebt aangebracht.
  4. Gebruik functies om je code te verkleinen en dus te versimpelen.

Hecht meer waarde aan schone code

Het volledig voorkomen van issues is een vrijwel onmogelijke opgave, maar het snel, effectief en blijvend oplossen van issues zeker niet. En dat begint bij schone code. Zo hoef je geen pleisters meer te plakken, omdat je de diepe wond sneller vindt en kunt genezen. Hoe meer waarde data engineers én product owners hechten aan schone code, hoe beter een datamodel of script wordt én hoe soepeler een project verloopt.

Robert Mansour

Geschreven door

Riviq

info@riviq.nl
+31 (0)70 40 60 966

meer over dit onderwerp