Banken staan tegenwoordig onder scherp toezicht, wat je onder andere terugziet aan de vele nieuwe en veranderende eisen die worden gesteld aan datahuishouding (data compliance) en rapportages. De invloed en eisen van de regelgeving zijn merkbaar in de gehele keten. Om...

Lees meer